IEEE DEU

Image and video hosting by TinyPic

* 2001 yılında kurulan kulübümüz çeşitli etkinliklerden sonra 2004 yılında tanıtım sunumu yaparak üye katılımı sağlamaya çalışmış, proje kurulu ile birlikte üyelerin teknik becerilerinin artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca aynı yıl ilk defa Eskişehir’de düzenlenen IEEE Türkiye Öğrenci Kolları Kongresine üye gönderilmiştir.

* 2005 yılında çalışmalarına kısa süreli ara veren kulübümüz 2006 yılında çalışmalarına kariyer günlerinin organizasyonunda görev yapmış, üyelerimize staj çalışmaları ile ilgili olarak danışmanlık yapmıştır.

* 2007 yılında da çalışmalarını sürdüren kulübümüz İzmir’de yapılan EBİTO fuarında stant açmış ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programının 2007-2013 yılı başlangıç toplantılarına katılım gösterilmiştir.

* 2008 yılı itibariyle daha aktif bir klüb olma konusunda attığı adımlar çerçevesinde “Yenilenebilir Enerji Günleri” adlı iki gün süren ve uzman konuşmacıların katıldığı bir kongre düzenlemiştir.

* IEEE DEU geçtiğimiz dönem içinde de IEEE gönüllüğünden hiçbirşey yitirmeden kaynakları yettiğince çalışmalarını sürdürmüş ve gelecek dönem daha da güzel işler çıkaracağından emin yoluna devam etmektedir.