IEEE

IEEE teknolojik gelişme konusunda dünyanın en büyük profesyonel topluluğudur. Elektrik, elektronik, bilgisayar bilimleri ve çağdaş uygarlığın temelinde yer alan diğer bilim ve teknoloji alanlarında çalışan profesyonellere hizmet vermek için tasarlanmıştır. Konferanslar, teknoloji standartları, eğitim etkinlikleri ve dünya çapında bilinen yayınlarıyla küresel bir topluluk olarak var olur. IEEE’nin kökleri, elektrik enerjisinin toplumun önemli bir parçası olmaya yeni yeni başladığı 1884′e kadar uzanır.

IEEE Bölge Yapısı

IEEE, Region isimlendirmesiyle 10 farklı bölgede faliyet gösteren bir yapıya sahiptir. ABD merkezli enstitünün bölgelendirme aşamasında “Region 1-6″ ABD içinde dağılmıştır. Türkiye ise Region 8 içinde yer almaktadır.

IEEE’nin Anlamı

IEEE kısaltması telaffuz edilirken “E” üçlemesi art arda söylenmez, ingilizce “ay tiripıl i” olarak okunur. Açılımı “Institute of Electrical and Electronics Engineers” olarak belirlendikten sonra, zaman içinde bir çok çeşitli bilim dalı ve farklı disiplinlerin katılımı ile giderek büyüyen yapısı “Institute of Engineers and Everybody Else” açılımıyla sergilemiştir.

Ancak, dünyanın en büyük teknik profesyonel topluluğu olan IEEE’nin üyeleri her türlü mühendis, bilim insanı ve ilgili uzmanlardan oluşur. IEEE, elektrik ve elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, yazılım geliştiriciler, bilgi teknolojisi uzmanları, fizikçiler, hekimler beraberinde bir çok sosyal bilim dallarından da üye ve takipçileri bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı topluluk, resmi belgeler dışında, tam ismi kullanılmaz ve basitçe IEEE olarak bilinir.